Hvilke formler beregner nyrefunksjonen best?

I 2023 starter et samarbeidsprosjekt mellom flere norske sykehus der vi skal undersøke hvordan ulike formler fungerer for å gi en beregning av nyrefunksjonen basert på enkle blodprøver.

Om studien

Nyresykdom er et stort samfunnsproblem, 10% av befolkning får det i løpet av livet. I begynnelsen er det få symptomer, men sykdommen kan bremses om det diagnostiseres tidlig.

Redusert nyrefunksjon kan diagnostiseres med en enkel blodprøve.

Kreatinin og cystatin C er stoffer som naturlig finnes i blodet og konsentrasjonen av disse stoffene brukes i en formel for å vurdere nyrefunksjonen ved såkalt estimert nyrefunksjon (eGFR). En slik beregning av nyrefunksjonen er den grunnleggende og hyppigste vurderingen av nyrefunksjonen som brukes når grad av redusert nyrefunksjon skal undersøkes.

Det finnes flere forskjellige formler, og vi skal finne ut hvilke av disse som gir den mest korrekte beregningen hos befolkningen i Norge.

Dette gjøres ved å sammenligne beregnet nyrefunksjon (eGFR) opp mot eksakt målt nyrefunksjon. Sistnevnte er en langt mer komplisert undersøkelse der et stoff injiseres i blodet og deretter måles i blodprøver tatt over flere timer.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi og Norsk Nyremedisinsk Forening. I tillegg deltar seks sykehus.

Vitenskapelig tittel

Hvilke eGFR beregningsformler er best for norske pasienter?

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er aktiv. Det er ingen bestemte datoer for rekruttering.

Hvem kan delta?

I prosjektet henter vi ut data fra sykehusenes laboratorie- og journal-systemer hos pasienter som har utført en eksakt målt nyrefunksjonsundersøkelse ved et av de deltakende sykehusene i perioden 1. januar 2005 til 1. mai 2023.

Dette vil ikke påvirke deg som pasient, men du kan oppdage at enkelte journalnotater er åpnet med kommentaren «Prosjekt: Hvilke eGFR beregningsformler er best for norske pasienter?».

Sykehusene som deltar er :

 • Akershus Universitetssykehus
 • Haukeland Universitetssjukehus
 • Oslo Universitetssykehus
 • Stavanger Universitetssjukehus
 • St. Olavs hospital
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om prosjektet kan du kontakte prosjektleder.

Maria Averina

Prosjektleder, avd. overlege Laboratoriemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge

maria.averina@unn.no 77 62 81 81

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Helse Stavanger
 • Oslo universitetssykehus
 • St. Olavs Hospital