Autisme og psykisk helse

Autisme og psykisk helse er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig.

Om studien

Autisme og psykisk helse er et forskningsprosjekt, i alle helseforetak i Helse Nord, som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig. Studien er et samarbeid mellom Autismeforeningen og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. NevSom ved Oslo Universitetssykehus, Helse Fonna og UiT Norges arktiske universitet er også samarbeidspartnere. Forskningsstudien ledes av UNN HF.

Mer informasjon om studien (OUS)

Vitenskapelig tittel

Identifisering av psykiske tilleggsvansker hos barn og unge med autismespektervansker: En regional multisenterstudie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2022 fram til 01.01.2025

Hvem kan delta?

 

Alle barn fra 2 til 18 år henvist til autismeutredning ved Habilitering for barn og unge (ny utredning eller re-vurdering).

Kontrollgruppe fra 2 til 18 år henvist til utredning av utviklingsforsinkelser uten autisme (ny utredning eller re-vurdering).

Hva innebærer studien?

  • Utfylling av spørreskjema om ditt barns atferd og mestring.
  • Hvis ditt barn er 12 år eller eldre, kan hun/han bli spurt om å fylle ut et spørreskjema.
  • Spørreskjema fylles ut samme dag som du og dine foreldre er til undersøkelse.
  • Om ditt barn er i skolealder og har en autismediagnose, vil du som foresatt bli spurt om å delta i et intervju om samme tema. Vi avtaler tidspunkt for intervjuet.

Vær oppmerksom

 

Fordeler:
Om du ønsker det, kan skjemaene du fyller ut inngå i ditt barns kartlegging i klinikken.

Ulemper:
Deltakelse tar noe ekstra tid som beskrevet ovenfor.
Det er ingen øvrige ukjente ulemper.

Kontaktinformasjon

Psykologspesialist Marianne Berg Halvorsen
E-post: marianne.berg.halvorsen@unn.no
E-post: autisme@unn.no (aldri send personopplysninger i e-posten).
Telefon: 77 75 59 40

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus
  • Finnmarkssykehuset