Aktivitet i hjernens nettverk ved komplekst regionalt smertesyndrom før og etter behandling med «Graded Motor Imagery» og Berøringstrening

Vi vil undersøke ulike effekter av en behandling der du trener deler av hjernens sansesystem med («Graded Motor Imagery») eller med en systematisk bruk av hudberøring hos pasienter med Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS). Som ledd i undersøkelsen vil vi også undersøke nærmere hvilke områder i hjernen som er knyttet til smerteopplevelsen.

Om studien

I studien vil du bli bedt om å fylle ut et spørreskjema som kartlegger plagene dine samt gjennomgå en sanseundersøkelse av huden, hukommelses- og konsentrasjonstest og en MR undersøkelse av hjernen. Det er ønskelig at 42 personer deltar.

Du vil få opplæring i en behandling kalt «Graded Motor Imagery» eller systematisk «Berøringstrening». Begge behandlingsformene tar sikte på å redusere smerte, normalisere sansefunksjonen og bedre bevegelsen i den armen eller foten som er berørt.

Etter 6 uker ber vi deg å angi hvordan plagene er og vurdere om det er aktuelt å fortsette behandlingen. For å kunne avdekke langtidseffekter av behandlingen vil vi etter 12 måneder igjen kartlegge plagene samt foreta sanseundersøkelse, hukommelses- og konsentrasjonstest test og MR undersøkelse av hjernen.

Vitenskapelig tittel

Aktivitet i hjernens nettverk ved komplekst regionalt smertesyndrom før og etter behandling med «Graded Motor Imagery» og Berøringstrening

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2016

Hvem kan delta?

Du kan henvises til Smerteavdelingen, UNN Tromsø fra fastlege eller spesialist helsetjenesten. Om du oppfyller kraven for inklusjon etter vurdering i Smerteavdelingen, blir du spurt om studiedeltakelse.

Pasienter med symptomer svarende til Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) kan henvises til Smerteavdelingen UNN, Tromsø.

Hva innebærer studien?

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) oppstår som regel etter et traume og innebærer vedvarende ekstremitetssmerte, ledsaget av hevelse, forandringer i hud og/eller bevegelse.
Graded Motor Imagery (GMI) er en form for hjernetrening som har vist å redusere smerte og overfølsomhet samt normalisere unormal bevegelse.

Vær oppmerksom

Deltakelse i studien innebærer at du går in i et intenst behandlingsforløp og at du i løpet av et år tar deg tid til å fylle ut et spørreskjema 4 ganger som tar ca 20 minutter, og to ganger gjennomgår sanseundersøkelse, hukommelses- og konsentrasjonstest og MR-undersøkelse. Undersøkelsene tar til sammen ca 1,5 time. Det foreligger ingen kjent risiko med MR-undersøkelsen, men det kan oppleves ubehagelig å ligge stille på ryggen i 30-45 minutter.

Kontaktinformasjon

Professor Gunnvald Kvarstein, Smerteavdelingen UNN, telefon 07766 eller overlege Lena Danielsson Smerteavdelingen UNN, telefon 07766.