Sjekkliste for deg som er LIS 2/3

Hva er viktig å sjekke for deg som er LIS hvis du har behov for spesialiseringsperioder (tidligere gruppe 1-tjeneste og sideutdanning) i løpet av din spesialisering ved UNN, enten du er i gammel eller ny utdanningsordning.

Sjekkliste (pdf)

Sist oppdatert 09.02.2024