Spørsmål og svar om spesialistutdanningen

Som LIS-lege har du sikkert mange spørsmål. Her finner du spørsmål og svar om den nye LIS-ordningen og hva den betyr for deg.

Hva om jeg har under tre år igjen på å gjennomføre hovedspesialiteten indremedisin, men mer enn tre år på å bli spesialist i for eksempel infeksjonsmedisin (som i gammel ordning er grenspesialist, men som i ny ordning er hovedspesialitet)
Du kan gjennomføre indremedisin i gammel ordning men må gjennomføre infeksjonsmedisin i ny ordning.

Hva er felles kompetansemodul?
Dette er 24 felles læringsmål for alle LIS, uavhengig av spesialitet. Disse læringsmålene dekker kompetansekravet til for eksempel etikk, kommunikasjon, veiledning og forskning.
 
Hva er en individuell utdanningsplan?
Dette er planene LIS tildeles i kompetansemodulen. Alle LIS vil ha minst 2 tildelte utdanningsplaner, en i sin egen spesialitet og en for de felles læringsmålene.
 
Når kan man søke godkjenning som legespesialist i ny utdanningsordning?
Fra og med 1. mars 2019
 
Hva skjer med LIS som er i spesialisering i gammel utdanningsordning?
LIS som har mer enn 3 år igjen av utdanningsløpet 1. mars 2019 må konverteres inn i det nye utdanningsløpet. LIS med mindre enn 3 år igjen av sitt spesialiseringsløp kan søke godkjenning som spesialist i gammel ordning.
 
Hvordan konverteres LIS over fra gammel til ny utdanningsordning?
LIS og fagansvarlig i spesialiteten går sammen gjennom læringsmålene i utdanningsplanene som tilhører spesialiteten (del 2, del 3, FKM) og ser hvilke læringsmål LIS allerede har oppnådd kompetansen i. De resterende læringsmålene blir LIS sin individuelle utdanningsplan videre.
 
Hva skjer med SERUS-rapportene?
SERUS-rapportene ble levert for siste gang våren 2018. Hvordan vi skal rapportere på spesialistutdanningene våre til Helsedirektoratet videre, er ikke fastslått.
 
 
Har du andre spørsmål? 

Kontakt Lisa Joensen, utdanningskoordinerende overlege i UNN.

Sist oppdatert 09.02.2024