Innmelding av ALIS med behov for gjennomføring av tjeneste ved UNN

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) (nå Strategisk samarbeidsutvalg, SSU) for UNN og kommunene har tidligere vedtatt en avtale som regulerer samarbeidet mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene rundt lege i spesialisering allmennmedisin (ALIS).

Dette er en underavtale til tjenesteavtale 7 om forskning og utdanning. Videre følger informasjon om rutine for innmelding av behov for tjeneste for den enkelte ALIS.

Kommunen må ha inngått samarbeidsavtale med UNN HF for at ALIS skal ha rett til stilling for spesialisering. I tillegg må kommunen være registrert som utdanningsvirksomhet hos Helsedirektoratet.

OSO vedtok avtalemalen i februar 2020 og 02.03.2020 ble denne sendt til alle kommunene i UNN-området for signering. 

Dersom noen har behov for å få tilsendt avtalemalen på nytt, kontakt Samhandling ved UNN HF.  

Avtalemalen

Koordineringen

Ved UNN HF er det Hanna Nerdal Skår som er ALIS koordinator, og skal koordinere og registrere ALIS sine behov for tjeneste ved UNN HF i forbindelse med deres spesialisering i allmennmedisin.

Det er enighet i Helse Nord om at foretakene skal registrere ALIS sine behov for tjeneste i det samme systemet som brukes i dag til registrering av LIS 2/3 i spesialisthelsetjenesten. Dette systemet kalles «Fiktiv enhet».  

For å kunne registrere ALIS i dette systemet i UNN (gjelder ALIS på ny utdanningsordning og de som har konvertert fra gammel til ny ordning), må det fylles ut et innmeldingsskjema. Dette skal fylles ut for hver enkelt ALIS.

Skjemaet inneholder nødvendige opplysninger for registreringen i UNN og må være ALIS-koordinator i hende 12 mnd., før ønsket sykehustjeneste. Dette vil gi UNN en oversikt over behovet som eksisterer per i dag og videre framover.

Innmeldingsskjemaet​Henvendelser til UNN vedr. ALIS rutes på følgende vis:

  • ALIS i ny ordning (og de som har konvertert) med behov for spesialiseringsperiode i sykehus: Den enkelte ALIS-lege henvises til å ta kontakt med leder for legetjenesten i egen kommune.
  • Kommunen fyller ut innmeldingsskjema på hver enkelt ALIS som sendes per mail til Hanna Nerdal Skår med kopi til Lisa Joensen. ​

 Tilbake til hovedsida for ALIS

Sist oppdatert 09.02.2024