Utskrivningsklare pasienter - svar på spørsmål knyttet til endring av forskrift

1. januar i år ble det vedtatt endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Samhandlingsavdelingen har fått flere spørsmål knyttet til tolkning av de nye forskriftene, og sendte tidlig i sommer brev til Helsedirektoratet med aktuelle problemstillinger. Helsedirektoratet har nå svart på denne henvendelsen.

Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen
Publisert 07.08.2019
Problemstillingene knytter seg i hovedsak til fem områder:

  • Er vi avskåret fra å fakturere kommunen hvis tidligmelding ikke er sendt innen fristen?
  • Hva hvis pasienten motsetter seg at UNN sender tidligmelding?
  • Pasientens valg av oppholdskommune - hvilken kommune skal faktureres?
  • Hva med pasienter som ikke er samtykkekompetent?
  • Pasienter som trenger kommunal bolig?

Vedlagt er kopi av brevet som UNN sendte til Helsedirektoratet, hvor svar fra Helsedirektoratet er satt inn i brevet (svar fra H.Dir i kursiv i grå tekstboks):