Trygg akuttmedisin

Her legges det ut dokumenter knyttet til trygg akuttmedisin. Dokumentene er aktuelle for både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Sist oppdatert 14.07.2023