Stans i meldingsutveksling

Kommunen skal varsle Helse Nord IKT ved stans i meldingsutvekslingen, og Helse Nord IKT videreformidler varslet til helseforetakene.

Varsle på telefon: 

Varsle på epost: 

Melding om stans mottas i Helse Nord IKT hele døgnet, alle dager. Det er ønskelig at kommuner varsler ved nedetid ut over 4 timer, både ved planlagt nedetid og ved uventet hendelse. 

Ved varsel til helseforetak skal man anslå forventet nedetid om mulig. Når meldingsutvekslingen er oppe og går igjen, sender man ut varsel om dette.

Nødkontakter

Kommunen har ansvar for å gjøre helseforetakene kjent med hvordan kommunene kan kontaktes («nødkontakter») ved nedetid. Helseforetakene ønsker person-uavhengig epostadresser og mobilnummer/vakttelefonnummer som alltid er betjent.
Sist oppdatert 23.06.2021