Samarbeidsfora somatikk

Samarbeidsfora somatikk var en møteplass opprettet av OSO for lokalsykehus og tilhørende kommuner. Samarbeidsforaene er avviklet.

Se helsefellesskapet ​for informasjon om aktive samarbeidsfora.

​De fleste av opptakskommunene i UNN sitt område er representert i lokalt samarbeidsforum. Fagtilknytning, geografi og nærhet til klinisk arbeid er utgangspunkt for sammensetningen av medlemmer. Samhandlingsavdelingen har sekretariatsfunksjonen.

Mandat (felles for alle inkludert samarbeidsfora psykisk helse og rus):

  • Foraene skal gi gjensidig informasjon om sammenhengen mellom sykehusets og kommunens tjenestetilbud, herunder gjensidig informasjon av partenes strategier og planer, spesielt ved endringer som får betydning for den annen part.
  • Foraene skal bidra til best mulig samhandling i eksisterende tjenestetilbud. Tjenesteutvikling både internt og imellom partene bør tilstrebes for eksempel igjennom felles utvikling av prosjekter. 
  • Foraene skal bidra til å sikre felles forståelse på ansvars- og oppgavefordeling på systemnivå.
  • Partene bør også drøfte og finne løsninger på felles etiske utfordringer.
  • Deltakerne kan melde krevende og sammensatte enkeltsaker til forumet som er hensiktsmessig å drøfte/løse på ledelsesnivå. Når enkeltsaker diskuteres skal samtykkeerklæring foreligge, og Samarbeidsforumet skal bare bestå av representanter fra den aktuelle kommunen

​Samarbeidsforum somatikk Narvik

Her møtes representanter fra UNN Narvik og kommunene Bardu, Gratangen, Narvik, Lavangen og Salangen.

Samarbeidsforum somatikk Harstad

Her møtes representanter fra UNN Harstad og kommunene Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen og Tjeldsund.

Samarbeidsforum somatikk Tromsø

Her møtes representanter fra UNN Tromsø og kommunene Balsfjord, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa og Tromsø.

Sist oppdatert 25.07.2023