Samarbeidsfora psykisk helse og rus

Samarbeidsfora psykisk helse og rus var en møteplass opprettet av OSO for lokalsykehus og tilhørende kommuner. Samarbeidsforaene er avviklet.

Se helsefellesskapet ​for informasjon om aktive samarbeidsfora.
Sist oppdatert 21.09.2022