Praksiskonsulenter (PKO)

Praksiskonsulenter er leger i primærhelsetjenesten med deltidsstillinger i UNN som skal bidra til å styrke samhandlingen mellom helseforetaket, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Målsettingen er at pasient og pårørende opplever trygge, effektive og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

PKO-er i UNN er:


 


 

Sist oppdatert 19.10.2021