Om Samhandlingsseksjonen

Per Erlend Hasvold, konstituert seksjonsleder (fra januar 2024)

Telefon: 92 48 91 13

E-post: per.erlend.hasvold@unn.no

 

Audhild Høyem, rådgiver (ergoterapeut og forsker, 50% permisjon)

Audhild Høyem
Ansvarsområde
 • ​Regional koordinerende enhet (RKE) for habilitering og rehabilitering i helseregion nord
 • Oversikt, formidling av informasjon og prosesser knyttet til rehabilitering regionalt. 
 • Informasjonsformidling og rådgivning om habiliterings- og rehabiliteringstilbud på nettsider og telefontjeneste
 • Oppfølging regionalt av ordningene koordinerende enhet, koordinator og individuell plan. 
 • Drift av nettverk for koordinerende enheter i helseforetakene i region nord.
 • Samarbeid med RKE i andre helseregioner og nasjonale myndigheter.
 • Saksansvar i Seksjon for samhandling og helsetjenesteutvikling, samt i samarbeidet mellom UNN og kommunene
Telefon 90 54 71 97

E-post: Audhild.Hoyem@unn.no

 

Berit Maurstad, rådgiver (jurist og sykepleier)

Ansvarsområde 

 • Saksbehandling, veiledning og rådgivning innen samhandling og helsetjenesteutvikling
 • Sekretariatsfunksjon for Faglig samarbeidsutvalg for akuttmedisin
 • Samhandlingsavvik, formidle og følge opp avvikene til og fra UNN 

Telefon: 98 69 39 59

E-post: berit.maurstad@unn.no 

 

Kjetil Jørgensen, prosjektleder

Kjetil Jørgensen

Ansvarsområde:

 • Plattform for personsentrerte tjenester.Plattformen skal legge til rette for at helsepersonell aktivt jobber personsentrert, helhetlig og proaktivt på tvers av tjenestenivåene i helsevesenet.
  Primært for stormottakere av helsetjenester.

Telefon 93 22 72 57
 

 

Lene Kristiansen, rådgiver (sykepleier)

Beate Nyheim
Ansvarsområde
 • Helsefellesskapet Troms og Ofoten. Ivaretar sekretariatet for helsefellesskapet, inkl. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU). Ivaretar forberedelser og gjennomføring av SSU-møter, og følger opp vedtak. Hun bistår med hjelp til saksframstilling til de som ønsker det. Deltar i ulike utvalg opprettet av SSU. Har hovedansvaret for Faglig samarbeidsutvalg (FSU) barn og unge.
 • I tillegg jobber Lene med veiledning, rådgivning og andre oppgaver innen praktisk samhandling.
Ta gjerne kontakt med Lene, om du ønsker å fremme en sak for SSU, eller har andre spørsmål innen Samhandlingsseksjonens ansvarsområde.
 
Telefon: 91 60 21 47 
 


Leif Røssås, praksiskoordinator (20%)

Leif Røssås

Ansvarsområde

 • ​Leder praksiskonsulentordningen (PKO), som er allmennpraktiserende leger med deltidsstillinger i UNN. De skal bidra til å styrke samhandlingen mellom helseforetaket, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • Leder av Fastlegerådet.
Ta gjerne kontakt med han, om du ønsker mer informasjon om PKO eller Fastlegerådet.

Telefon 91 68 98 46

E-post: Leif.Ingmar.Rossas@unn.no

 

 

Stein Gunnar Widding, prosjektleder

Stein-Gunnar Widding
 Ansvarsområde
 • Trygg Akuttmedisin
Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
 
 
E-post: Stein-Gunnar.Widding@unn.no

Tina Eide Kinge, rådgiver (sykepleier)

Ansvarsområde

 • Digitalisering av helsetjenester og tjenesteutvikling
 • Støtter opp klinikkene på UNN med implementering av videokonsultasjon 
 • Teknisk brukeropplæring 
 • Drift og support av videosystemet på UNN
 • Support for Checkware

Telefon:  91 61 61 33

E-post: tina.eide.kinge@unn.no 

 

Trine Silsand, rådgiver (sykepleier) 

Ansvarsområde

 • Saksbehandling, veiledning, rådgivning og undervisning innen samhandling/meldingsutveksling og helsetjenesteutvikling
 • Særlig kompetanse i forhold til innen psykisk helse og rus
 • Arrangerer møter knyttet til samhandling /pasientforløp
 • Hovedansvar for å formidle og følge opp avvik til og fra UNN
 • Hovedansvar for faglig samarbeidsutvalg (FSU) psykisk helse og rus
 • Sekretariatsfunksjon i FSU barn og unge.

Telefon: 41286908

E-post: trine.silsand@unn.no

 

Tony A. Berntsen, rådgiver koordinerende enhet/regional koordinerende enhet

Tony A. Berntsen
Ansvarsområde
 • Rådgiver og kontaktperson i 
koordinerende enhet (KE)  
 • Overordnet ansvar for ordningene koordinator og individuell plan på UNN
 • Drift av nettverk for koordinerende enheter i kommunene
 • Rådgiver og kontaktperson i regional koordinerende enhet (RKE) for habilitering og rehabilitering i helseregion nord
 • ​Informasjonsformidling og rådgivning om habilitering- og rehabiliteringstilbud på nettsider og telefontjeneste
 • Drift av nettverk for koordinerende enheter i helseforetakene
 
Sist oppdatert 25.04.2024