Meld samhandlingsavvik og fakturainnsigelser

Ved brudd på tjenesteavtaler, inkludert uønskede hendelser relatert til samhandling mellom sykehus og primærhelsetjenesten, herunder også de som utfører oppdrag på vegne av partene.

For uønskede hendelser relatert til avtalespesialister og private rehabiliteringsinstitusjoner (Helse Nord-avtaler) sendes avviket direkte til aktuell enhet. Helse Nord settes på kopi i de tilfeller det dreier seg om moderate til alvorlige hendelser.

Send samhandlingsavvik til U​NN

Samhandlingsavvik til UNN mottas av postmottak i UNN og registreres i Elements. Avvikene fordeles til Samhandlingsenheten, som videreformidler det ut i UNNs kvalitetssystem (Docmap) til ansvarlig enhet/ avdeling i UNN. Avviket besvares av ansvarlig enhet/ avdeling i UNN, og videreformidles deretter tilbake til oppdagende enhet i kommunen.

Merk: Alle felt skal fylles ut. Særlig viktig er oppdagende enhet, pasientidentifikasjon (dersom hendelsen knytter seg til pasient) samt beskrivelse av hendelsen.

Dette danner grunnlag for god saksbehandling hos ansvarlig enhet/avdeling.
 
(Får du spørsmål om pålogging? Det skjer gjerne når man bruker nettleserne Edge eller Internett explorer. Bare klikke på avbryt, eventuelt åpne i en annen nettleser som Safari eller Chrome).
 

Send samhandlingsavvik til k​ommune

Samhandlingsavvik til kommune/ fastlege registreres i Docmap av oppdagende enhet/ avdeling i UNN. Avviket sendes til Samhandlingsenheten (søk opp Stein Widding) for videreformidling til kommune via Elements. Kommunen svarer tilbake til Samhandlingsenheten som videreformidler svar i Docmap når dette foreligger.

Merk: Ansvarlig enhet, oppdagende enhet og NPR-ID/fødselsnummer/ AMIS nr. er vesentlig informasjon (dersom hendelsen knytter seg til pasient) og må være med for at avviket skal kunne videreformidles til rett enhet i kommunen og gi et godt grunnlag for svar tilbake.
 

Fakturainnsigelse
Fakturagrunnlag for utskrivningsklare pasienter skal gjennomgås og kvalitetssikres før utsending til aktuell kommune. Faktura skal betales innen forfall. Dersom innsigelsen tas til følge vil beløpet bli kreditert i etterkant.

Veilederen beskriver rutiner som skal sikre korrekt faktureringsgrunnlag, fakturabehandling og behandling av fakturinnsigelser i forbindelse med kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Send fakturainnsigelse fra kommune til UNN
(Får du spørsmål om pålogging? Det skjer gjerne når man bruker nettleserne Edge eller Internett explorer. Bare klikke på avbryt, eventuelt åpne i en annen nettleser som Safari eller Chrome).

Sist oppdatert 29.06.2023