Fastlegerådet

Fagråd for fastleger (Fastlegerådet) ble  opprettet av OSO (Overordnet samarbeidsorgan Troms og Ofoten) som et samarbeidsorgan for fastlegene som gruppe og helseforetaket. Rådet har vært aktivt siden 2016, og behandler saker innenfor samhandlingsfeltet.

Fastlegerådet videreføres i Helsefellesskapet Troms og Ofoten fra 2021 som et faglig samarbeidsutvalg for legetjenesten.

Oppdatert medlemsoversikt, møteplan, saksdokumenter og møtereferater finner du på​Helsefellesskapets nettside.​


 
Sist oppdatert 25.07.2023