Våre utredninger

Her finner du oversikt over våre utredninger.

Anafylaksi er en potensielt livstruende allergisk reaksjon som involverer flere organsystemer i kroppen, bla annet kan blodtrykksfall og pusteproblemer forekomme. De vanligste årsakene er:
  • Medikamenter (antibiotika mest vanlig)
  • Matvarer (for eksempel nøtter, egg, melk, fisk, skalldyr)
  • Insekt (veps, bie)
Det kan være vanskelig å finne årsaken til en anafylaktisk reaksjon. Etter utredning viser det seg heldigvis i de fleste tilfellene at pasientens reaksjon ikke var så alvorlig som først antatt. 

Utredning av legemiddelrelaterte overfølsomhetsreaksjoner, her også legemiddelallergi, blir utført ved RAAO Helse Nord. Pasienter som får slike uønskede reaksjoner av legemidler unngår ofte ikke bare bruk av lignende legemidler, men blir utrygge på bruk av andre legemidler i tillegg. Opplysning om mulig legemiddelallergi gjør at helsepersonell blir utrygge med hensyn til valg av legemiddel for den aktuell pasient.

Seksjonen tilbyr denne pasientgruppen en omfattende utredning med grundig gjennomgang av sykehistorie, kliniske undersøkelser, blodprøver og andre relevante undersøkelser. Hudtesting og provokasjonstesting med mistenkte legemidler er sentrale ledd i utredningen. Det kan også være aktuelt med toleransetest som er utprøving av et sikkert alternativt medikament.
Nye diagnostiske metoder som kan bidra til å avklare bakenforliggende mekanismer ved legemiddeloverfølsomhet, er under utvikling.

Luftveisallergi kommer av protein i lufta som blir pusta inn og utløser betennelsesreaksjoner i luftveiene. De vanligste årsakene er:
  • Pollen
  • Husstøvmidd
  • Dyreallergen
Andre kilder til luftveiallergi kan være svevestøv og muggvekst. Luftveisallergi kan også komme av spesifikke allergireaksjoner eller mer generelle reaksjoner på irritanter som røyk og avgasser i inne- og utemiljøet.

Mange har et unødvendig restriktivt kosthold grunnet ubekreftet mistanke om overfølsomhet overfor enkelte typer mat. Det er bare rundt 5 % av alle med mistenkt matallergi som faktisk har det. Kostholdsrestriksjoner kan være problematisk, spesielt når basismatvarer som melk eller gluten (hvete, rug, bygg og havre) blir utelatte uten god grunn.

Sentralt i utredningen står åpen og dobbeltblind matvareprovokasjon ved klinisk ernæringsfysiolog. Klinisk ernæringsfysiolog gir også diett- og kostråd. Mange følger strenge dietter, og risikerer mangelsykdommer fordi en ikke tar nok hensyn til for eksempel tilstrekkelig inntak av kalsium fra andre matvarer ved melkeallergi.

Seksjonen har tilbud om utredning av overfølsomhet for legemiddel brukt for narkose og lokalbedøvelse. I Norge er forekomsten av anafylaksi under narkose anslått til om lag 1 reaksjon per 5000 operasjoner. Etter slike reaksjoner er det viktig for pasientens trygghet at episodene blir utredet slik at en kan ta de nødvendige forholdregler før eventuelle nye inngrep i lokalbedøvelse eller narkose.

Frykt for reaksjon på lokalbedøvelse hindrer mange i å få den behandlingen de trenger, for eksempel hos tannlegen. I de fleste tilfeller er reaksjoner under lokalbedøvelse at en merker ubehag, er nær ved å besvime, eller besvimer på grunn av ubehagelige sanseinntrykk, og ikke på grunn av selve lokalbedøvelsen.  Sist oppdatert 26.10.2022