Kurs og utdanning

​EAACI Hybrid kongress

Tid: 31. mai - 3. juni 2024
Sted: Valencia, Spania
Link til nettside og påmelding

Praktisk kurs i spirometri

Tid: 20. mars 2024
Sted: Oslo universitetssykehus 
Målgruppe: Sykepleiere, fysiologer, fysioterapeuter og helsesekretærer som utfører lungefunksjonsmålinger på sykehus eller i privat praksis/fastlegekontor/bedriftshelsetjeneste.
Kurset vil gi kunnskap og ferdigheter til å utføre og tolke lungefunksjonstesting i utredning og behandling.  
Link til informasjon og påmelding

Allergologi grunnkurs I

Tid: 4.-8. mars 2024
Sted: Bergen
Målgruppe: Legespesialister, obligatorisk kurs for kompetanseområde allergologi 
Link til kursside

Praktisk kurs i atopisk eksem

Tid: 2. mai 2024
Sted: Oslo
Målgruppe: allmennleger og helsesykepleier
Kurset vil gi kunnskap og ferdigheter til å diagnostisere, behandle og følge opp pasienter med atopisk eksem.
 
Dagskurset den 2.mai er bygget på med to webinarer og godkjent som klinisk emnekurs for allmennleger: Klinisk emnekurs i atopisk eksem, håndeksem og urtikaria 2. mai (dagskurs) + 6.juni (webinar 12-16) + 13. juni (webinar 12-16). 
Kurset er godkjent med til sammen 17 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i hudsykdommer til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-007, 009, 056, 061, 062, 071, 072, 073 og 080.

Allergifrisk

Tid: 10.-11. april 2024
Sted: Oslo

Praktisk kurs i Allergen immunterapi AIT

Tid: høst  2024
Sted: St. Olavs hospital, Trondheim
Målgruppe: Leger og sykepleiere som arbeider med AIT eller som ønsker å etablere behandlingsformen i sin virksomhet
Informasjon om påmelding kommer.

E-læringskurs for helsepersonell

 
 
 
 
Sist oppdatert 14.02.2024