Kurs og utdanning

​EAACI Hybrid kongress

Tid: 31. mai - 3. juni 2024
Sted: Valencia, Spania
Link til nettside og påmelding

Praktisk kurs i spirometri

Tid: vår 2024
Sted: Store Auditorium Ullevål, Oslo universitetssykehus
Målgruppe: Sykepleiere, fysiologer, fysioterapeuter og helsesekretærer som utfører lungefunksjonsmålinger på sykehus eller i privat praksis/fastlegekontor/bedriftshelsetjeneste.
Informasjon om påmelding kommer.
 

Allergologi grunnkurs I

Tid: 4.-8. mars 2024
Sted: Bergen
Målgruppe: Legespesialister, obligatorisk kurs for kompetanseområde allergologi 
Link til kursside
 

Praktisk kurs i Allergen immunterapi AIT

Tid: høst  2024
Sted: St. Olavs hospital, Trondheim
Målgruppe: Leger og sykepleiere som arbeider med AIT eller som ønsker å etablere behandlingsformen i sin virksomhet
Informajson om påmelding kommer.

Praktisk kurs i atopisk eksem

Tid: 2. mai 2024
Sted: Oslo
Informasjon om påmelding kommer.
 

Allergifrisk

Tid: 10.-11. april
Sted: Oslo
Informajson om påmelding kommer.
 
 

E-læringskurs for helsepersonell

 
 
 
 
Sist oppdatert 06.06.2023