Henvisning til RAAO

Henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke om anafylaksi) og/eller komplekse allergologiske problemstillinger hos barn og voksne rettes til oss.

Henvisninger vi tar imot  er:
  • ​Utredning av anafylaksi eller mulig anafylaksi
  • Utredning av medikamentallergi
  • Mistanke om matvareallergi der adekvat tilbud ikke foreligger ved annen sykehusavdeling i andrelinjetjenesten, for eksempel ved behov for provokasjonstesting
  • Komplisert allergi, sammensatte problemstillinger, behov for tverrfaglig utredning
  • Pasienter med annen overfølsomhet og behov for grundig diagnostisk avklaring
  • Vi tar også imot henvendelser per telefon for diskusjon
Spesialisthelsetjenesten, fastlege/allmennpraktiserende lege, privatpraktiserende spesialister og annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten, kan henvise denne pasientgruppen til tverrfaglig (spesialisert) utredning i regi av RAAO.

RAAO vil foreta en grundig utredning av pasientene, inkludert konsultasjon ved klinisk ernæringsfysiolog der det er behov for dette. RAAO utreder, startet behandling og gjennomfører opplæring i for eksempel bruk av adrenalinpenn der dette er indisert.

E-henvisning sendes til: HLK-AMA-ALLERGOLOGI

Ved spørsmål ang. henvisning, send mail til: raao@unn.no​​Sist oppdatert 28.10.2022