Forskning ved RAAO

​Norsk Bjørkerustallergi studie


 Sesongrelatert luftveisallergi med symptomer fra øyne, nese og luftveier forekommer typisk om vår og sommer – og skyldes pollen fra trær og gress. Men noen kan også oppleve allergiske symptomer om høsten, som likner det som ses ved pollenallergi – men på en tid på året hvor det ikke spres pollen i lufta. Hva kan det skyldes?

I perioden 2022-2024 gjennomfører vi ved RAAO Nord et forskningsprosjekt, hvor en mulig årsak til høstallergi skal utforskes nærmere. 

Vår hovedteori er at slik høstallergi kan skyldes bjørkerust, en sopp som infiserer bjørkeløv og som ses som gule knopper på undersiden av bjørkebladene. Om høsten spres soppsporene til luften, med særlig rikelige mengder i Nord-Norge og i fjelltraktene i Sør-Norge.

I løpet av høsten 2022 og våren 2023 skal vi gjennomføre undersøkelser med spørreskjema, symptomregistrering, måling av lungefunksjon, blodprøver, hudtester og provokasjon av til sammen 300 deltakere fra Nord-Norge – hvorav omkring 200 personer har allergiske plager om høsten. Vi måler også nivået av spredning av soppsporer i samme geografiske området. 

Pr. nå finnes ingen publisert litteratur om bjørkerust som årsak til allergi, men etter at vi har gjennomført vår studie håper vi å komme et skritt nærmere forklaringen på det som for mange kan være svært plagsomme høstallergiske symptomer.  ​


Prosjektleder Martin Sørensen
 
PhD-stipendiat Randi Olsen
Sist oppdatert 29.09.2022