Allergologi

Informasjon og veiledning til allergologisk utredning og behandling

Allergologisk sykdom, utredning og behandling kan være kompleks og strekker seg over mange legespesialiterer. 

Allergologisk utredning foregår i både primær- og spesialisthelsetjenesten, og innenfor mange legespesialiteter. Utdannede legespesialister med kompetanseområde allergologi skal kunne håndtere alle de allergologiske problemstillinger. 

Relevant informasjon:

 

​​​​​ 

Sist oppdatert 31.01.2024