Prosedyrer praktisk palliasjon

 

​​Sympt​omkar​tlegging

Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r) er anbefalt som standard kartleggingsverktøy for pasienter som får lindrende behandling. Skjemaet brukes i kommunehelsetjenesten og på sykehus. ESAS-r inneholder de vanligste symptomene og plagene kreftpasienter ofte opplever. Pasientens egen vurdering av plagene er viktig for å kunne gi best mulig behandling og pleie.

ESAS-r på flere språk

Cancer Care Ontario, Canada, har ESAS-r på mange ulike språk på sin hjemmeside. 
Du finner disse under General symptoms.

Dersom pasienten ikke kan fylle ut skjema eller medvirke til intervju kan observasjonsskjema benyttes.

Det er utviklet eget kartleggingsverktøy for smertekartlegging av personer med demens

Prosedyrer

Medikamentene må kunne administreres subkutant, dvs. ikke gi lokal irritasjon, og medikamentene må ikke forårsake utfellinger.

Bruk av subkutan kanyle PDF

CADD-Legacy

Opplæringsguide CADD-Legacy PDF

Rekvisisjonsskjema for smerteblandinger CADD-Legacy PDF

Kontrollskjema CADD-Legacy PDF

CADD-Solis Vip

Hurtigguide CADD-Solis VIP

eHåndbok CADD-Solis infusjonspumpe, Oslo universitetssykehus, avd. for kreftbehandling

Infusjonspumper brukes for å gi jevn subkutan tilførsel av medikamenter.

Det finnes mange ulike typer på markedet.

 

 

Smerteavdelingen ved UNN Tromsø har utgitt en prosedyre for Smertebehandling med spinalkateter i Docmap - dokumentnr. PR50646 (29.11.2019). Prosedyren er gyldig for UNN ansatte, men tilgjengelig for alle ansatte i Helse Nord. Den nye prosedyren bygger blant annet på nasjonal kunnskapsbasert fagprosedyre - Håndtering av spinal (intratekal)- og epiduralkateter til smertebehandling av palliative pasienter utviklet av Helse Bergen. Denne er tilgjengelig på Helsebiblioteket under fagprosedyrer.

Smertebehandling med spinalkateter i Docmap - dokumentnr. PR50646

Filmer - Tunnelert spinal – eller epiduralkateter
Kompetansesenter i lindrande behandling Helse Vest 

Sist oppdatert 25.04.2024