Informasjonsbrosjyre CSNAT

Det er utviklet en informasjonsbrosjyre om CSNAT for bruk i Nord-Norge. Denne kan gis til pårørende når de introduseres for tilbudet.

Publisert 31.01.2024

Brosjyren kan bestilles ferdig trykket eller PDF for egen utskrift

Vår e-post:

reg.klb@unn.no .