Håndbok i lindrende behandling er endelig publisert i revidert utgave

Vi har tatt utgangspunkt i de mest brukte prosedyrene i forrige utgave av håndboken og vi har valgt å prioritere praktisk medisinsk symptomlindring.

Publisert 04.07.2024

Nytt ved denne utgaven er at medikamentene er angitt med  generiske medikamentnavn. Det er lagt til råd og veiledning for kartlegging, prognostisering, medikamentadministrasjon og avmedisinering.  

Gå til håndboka