Lindrende behandling i livets sluttfase

«Lindrende skrin» er et medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase for voksne. Hensikten er å ha tilgang på viktige medikamenter til å lindre de vanligste symptomene som kan oppstå i livets sluttfase.

​Dokumentene i «Lindrende skrin» er nå erstattet med lenker til Helse Bergens «Medikamentskrin vaksne». Selv om våre dokumenter til «Lindrende skrin» er fjernet fra nettsiden vår, er de gyldige til april 2023. Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.


E-post:  Reg.klb@unn.no 
Tlf.nr.: 77 62 60 74

Lindrende skrin – Medikamentskrin for voksne​

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

De nasjonale faglige rådene omhandler lindrende behandling i livets sluttfase til personer over 18 år, uavhengig av diagnose.  Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager og timer. De faglige rådene belyser også involvering av og støtte til pårørende i denne fasen.

Tiltaksplan for ivaretakelse av den døende

Sist oppdatert 08.04.2024