Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk

Vi tar imot serumprøver fra helsevesenet for serologisk diagnostikk (antistoff-undersøkelser) av humane parasittinfeksjoner. Hvis du er privatperson og mistenker at du kan ha en parasittinfeksjon bør du henvende deg til egen lege som får vurdere videre utredning.

Enkelte analyser gjøres ved referansefunksjonen, mens andre videresendes til samarbeidene laboratorier i utlandet. Prøver som sendes til utlandet via referansefunksjonen får en ekspertvurdering av analysevalg før sending og av svaret. Det vil snart være klar en brukerhåndbok.

Disse analysene utføres per i dag ved referansefunksjonen:
Lege Tore Lier viser fram et knippe spolormer (Ascaris lumbricoides). Foto: Kristin Toft

Lege Tore Lier viser fram et knippe spolormer (Ascaris lumbricoides). Foto: Kristin Toft

  • Schistosoma antistoff
  • Strongyloides antistoff
  • Echinococcus antistoff
  • Filaria antistoff
  • Reinbremslarve antistoff
Vi kan kontaktes for råd om utredning, analysevalg og tolkning av svar. Vi kan også kontaktes for hjelp til tolkning av mikroskopifunn og makroskopiske parasittpreparat (funn av ormer etc). Ta gjerne bilde.

Alle typer rekvisisjon kan brukes så lenge de inneholder pasient- og mottakeridentifikasjon, kliniske opplysninger, hvilke analyser som ønskes og eventuelt om det ønskes at vi legger til analyser etter vurdering av kliniske opplysninger. Legg til telefonnummer for eventuelle telefonsvar.

Prøvene sendes til:
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Postboks 56
9038 Tromsø

Ved spørsmål:
  • Prøvesvar og spørsmål om prøvetakning: telefon 77 62 70 27 (bioingeniør)
  • Tolkning av svar og medisinske spørsmål: telefon 77 62 79 51 (lege) 
Sist oppdatert 12.12.2022