Metodebok ved hånd- og håndleddskader

Håndseksjonen ved UNN Tromsø streber etter å løfte kvaliteten i behandlingen. Som ledd i dette arbeidet har vi utarbeidet en metodebok i håndtering av hånd- og håndleddsskader.

Metodeboken er ikke kun utarbeidet som en veiledning for UNNs egne leger. Den er også utarbeidet for å gi en veiledning til henvisende instanser i Helse Nord om:

  • hvilke pasienter som kan håndteres ved lokalsykehus hvis kompetansen finnes
  • hvilke pasienter som bør viderehenvises akutt
  • hvilke som kan planlegges utført ved UNN på nærmeste virkedag

Sist oppdatert 18.04.2018