NORGAST - Norsk register for gastrokirurgi

Norsk register for gastrokirurgi har som mål å sikre kvaliteten på gastrokirurgi ved norske sykehus. Målgruppen er alle pasienter som blir operert for tilstander i bukhulen.

Registerets mål og oppgaver
Registeret skal gi hvert sykehus en mulighet til å holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter) og også kunne presentere samlede nasjonale data som referanse. Registeret er opprettet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle universitetsklinikkene i landet. Styringsgruppen skal forvalte nasjonale registerdata og definere hvordan disse skal bearbeides og presenteres. Informasjonen skal komme pasientene til nytte i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

Databehandlingsansvarlig
Databehandlingsansvarlig og eier av registeret er administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

 
Administrativt og faglig ansvar
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har det administrative ansvaret for registeret mens fagrådet har det faglige ansvaret. Registeret er faglig uavhengig og kan ikke motta økonomisk eller annen støtte fra industrien eller lignende interesser.

Fagråd oppnevnes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.​​

Leder:

Morten Tandberg Eriksen
Oslo universitetssykehus HF

Medlemmer:

Geir Bøhler
Akershus universitetssykehus HF

Helle Morisbak
St.OIavs hospital HF

Torunn Nestvold
Nordlandssykehuset HF, Bodø

Tom Mala
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Hartwig Kørner
Stavanger universitetssykehus HF

Frank Pfeffer
Haukeland universitetssykehus HF

Thomas Moger
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer

Linn S. Nymo
Universitetssykehuset Nord Norge HF, Tromsø

Stig Norderval
Universitetssykehuset Nord Norge HF, Tromsø

Øyvind Heen Ottesen
Brukerrepresentant​


Disse representerer alle dagens regionale helseforetak og alle landets universitetsklinikker for gastrokirurgi. Alle har forskningskompetanse minst på doktorgradsnivå og de har full støtte i eget fagmiljø.

Det er nå utarbeidet en testversjon for registrering i NoRGast for alle som er interessert i registeret.
​For å kunne nå testversjonen må du være tilkoblet sykehusmaskin (de er tilknyttet norsk helsenett).
Her er et felles passord som alle kan bruke for å se på testversjonen:​
  • ​Brukernavn: norgast
  • Passord: norg@st123​
Når dere er inne på forsiden, trykk på «Lag testpasient» så lager programmet en fiktiv pasient.
Dere kan:
  • ​opprett testpasient
  • se registreringsskjema
  • legg inn fiktive data​


​​​

PublikasjonerHvordan komme i gang og hva skal registreres i NORGAST
Registerbeskrivelsen viser hvordan registeret er bygd opp og hva som skal registreres. I tillegg er det en enkel veileder til hvordan du får tilgang og hvordan registrere i web-løsningen. Heftet kan printes ut som pdf-fil.

 

​Norsk register for gastrokirurgi 
Tlf.:  777 54 287
Faglig leder
Kristoffer Lassen​

Registerkoordinator
Kjerstin Havnes kjerstin.havnes@unn.no

 
Postadresse
Norsk register for gastrokirurgi
Postboks 20
9038 Tromsø

 
Besøksadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø
Fløy C, Plan 7

 

 

Sist oppdatert 08.09.2023