Bakgrunn mønster

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Hensikten er at det enkelte sykehus skal holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter).

Ryggregisteret drives av Universitetssykehuset Nord-Norge.


 

Registerets mål og oppgaver
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er alle pasienter som blir operert for degenerative tilstander i columna ved offentlige og private sykehus. Hensikten er at det enkelte sykehus skal kunne holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter). Nasjonale, aggregerte registerdata vil være referansen for det enkelte sykehus. Registeret har bred støtte i fagmiljøet, både gjennom Norsk Spinalkirurgisk Forening og andre fagmiljøer lokalt og sentralt. Fagrådet skal forvalte nasjonale registerdata og definere hvordan disse skal bearbeides og presenteres. Informasjonen bør komme pasientene til nytte i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

Dataansvarlig
Dataansvarlig og eier av registeret er Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Ved en eventuell nedleggelse av registrert vil dataene forvaltes av dataansvarlig.

Administrativt og faglig ansvar
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har det administrative ansvaret for registeret mens fagrådet er faglig rådgivende. Registeret er faglig uavhengig og kan ikke motta økonomisk eller annen støtte fra industrien eller lignende interesser.

Fagrådet og dens leder oppnevnes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

 
Tore Solberg, Daglig leder
Overlege, dr.med. Spesialist i nevrokirurgi, ansatt ved Nevrokirurgisk avd. UNN-HF siden 1995. Har stått for faglig utvikling og drift av ”Ryggdatabasen ved UNN-HF”.

 
Øystein Nygaard, Fagrådsleder
Overlege, dr.med. Spesialist i nevrokirurgi, doktorgrad innen feltet nerverotaffeksjon ved lumbale prolaps. 
Professor II ved NTNU. Leder «Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg og nakke sykdommer», St Olav Hospital.

Christian Hellum
Overlege, spesialist i ortopedisk kirurgi, ansatt ved Ryggseksjonen, Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus siden 2001. Stipendiat, jobber med en multisenterstudie som sammenligner innsetting av skiveprotese med et tverrfaglig ryggrehabiliterings program på pasienter med kroniske korsryggsmerter.

Ivar Austevoll
Overlege, dr. med. ved Kysthospitalet og Haukeland Universitetssykehus.

 
Jens Ivar Brox
Overlege, dr. med. Professor ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og leder for den tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Forskningsrepresentant for AO i Scandinavia og medlem av Cochrane Advisory Board for Low Back Pain.  

 
Gerger Lønne
Overlege ved Lillehammer ortopedisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Norsk ortopedisk forenings representant i fagrådet. Tidligere formann i Norsk Spinalkirurgisk Forening (2010 til 2016) og for tiden formann Norsk Ortopedisk Forening (fra 2019). Førsteamanuensis ved NTNU og tilknyttet "Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer", St Olav Hospital.
  
Frode Kolstad
Seksjonsverlege, spesialist i nevrokirurgi. Ansatt ved Nevrokirugisk avdeling, Rikshospitalet. Er Norsk nevrokirurgisk forenings representant i fagrådet.

Tor Ingebrigtsen
Professor i nevrokirurgi ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet. Overlege, spesialist i nevrokirurgi ved Nevrokirurgisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Thomas Natvik
Overlege, spesialist i Ortopedisk kirurgi. Ansatt ved Ryggseksjonen, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus. Representerer Deformitetsregisteret i fagrådet.

Normann Støylen 
Brukerrepresentant, Ryggforeningen i Norge​


2022
Program brukermøte

Dersom du ønsker presentasjoner, ta kontakt med registeret​.​​Registerbeskrivelse for registeret er oppdatert 04.03.2014. Brukermanual er revidert 06.12.2022.​

​​
Oversikt over reg​istrerende enheter i NKR primo 2022
Helse Nord RHF Av​​deling Ryggkirurgi Nakkekirurgi
Tr​omsø​

Nevrokirurgisk avdeling
XX
Bodø
Ortopedisk avdelingX 
RanaOrtopedisk avdelingX 
Helse Midt RHF  
St. Olavs hospitalNevrokirurgisk avdelingXX
St. Olavs hospitalOrtopedisk avdelingX 
ÅlesundOrtopedisk avdelingX 
KristiansundOrtopedisk avdelingX 
Volda Ortopedisk avdelingX 
NamsosOrtopedisk avdelingX 
Levanger Ortopedisk avdeling X 
Helse Vest RHF  
Haukeland Nevrokirurgisk avdeling XX
Haukeland Ortopedisk avdelingX 
Kysthospitalet HagevikOrtopedisk avdelingX 
Stavanger Nevrokirurgisk avdelingXX
Stavanger Ortopedisk avdelingX 
Haugesund Ortopedisk avdelingX 
Førde Ortopedisk avdeling2022 
Helse Sør-Øst RHF   
Ullevål Nevrokirurgisk avdelingXX
Ullevål Ortopedisk avdeling  X 
RikshospitaletNevrokirurgisk avdeling  XX
Akershus Universitetssykehus Ortopedisk avdelingX 
Bærum sykehus Ortopedisk avdelingX 
DrammenOrtopedisk avdelingX 
ØstfoldOrtopedisk avdelingX 
Lillehammer Ortopedisk avdelingX 
Elverum Ortopedisk avdelingX 
GjøvikOrtopedisk avdelingX 
Martina Hansens Ortopedisk avdelingX 
Tønsberg  Ortopedisk avdelingX 
SkienOrtopedisk avdelingX 
Kristiansand Ortopedisk avdelingXX
Arendal Ortopedisk avdelingX 
Private klinikker   
Aleris Oslo XX
Aleris Stavanger
 XX
NIMI X 
Oslofjordklinikken XX
Oslofjordklinikken, Vest XX
Volvat XX
Aleris Bodø 
 
X
 X

​Majorstuen Spes.senter 


​X

Telefon 

776 69015

Postadresse
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi
Postboks 20
9038 Tromsø
E-post​

Registerkoordinator
Anette Moltu Thyrhaug
Mob. +47 95143523

E-post

Faglig leder 
Tore Solberg
Overlege, spesialist i nevrokirurgi, ansatt ved Nevrokirurgisk avd. UNN-HF. 
E-post

Deformitet

Thomas Natvik
Overlege, Haukeland sykehus.

E-post

Maria Rieber-Mohn
Sykepleier, Haukeland sykehus
T​elefon +47 55977186.

E-postSist oppdatert 08.09.2023