Svangerskap og fødsel - informasjon til kvinner med nevromuskulære sykdommer

Kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer som planlegger å få barn har ofte spørsmål vedrørende svangerskap og fødsel. Vi har satt sammen informasjon fra utvalgte kilder i denne artikkelen, både generelt og knyttet til enkelte diagnoser.

Bilde av gravid mage

Kvinner med nevromuskulær diagnose som ønsker seg barn stiller seg kanskje spørsmål om:
  • Er det økt risiko for komplikasjoner rundt fødselen?​
  • Er fosteret utsatt for høyere risiko når mor har muskelsykdom sammenlignet med om hun ikke har det?
  • Kan muskelsykdommen bli verre under eller etter graviditet og fødsel?
  • Hvordan opplever muskelsyke mødre situasjonen hjemme med et lite barn?
Det er begrenset kunnskap om svangerskap hos muskelsyke kvinner, men noe litteratur finnes. 

Sist oppdatert 26.01.2023