Vi knytter oss sterkere til Europa

Det jubles i vårt fagmiljø! Vi på NMK har sammen med EMAN og Frambu blitt godkjente som medlemmer av Euro-NMD, et europeisk referansenettverk for sjeldne nevromuskulære sykdommer.

Publisert 22.12.2021
Sist oppdatert 31.07.2023

​– Det er stilt høye krav til søkerne, så for NMK betyr dette at våre fagpersoner får anerkjennelse for kunnskapen de besitter innenfor feltet, sier senterleder for NMK, Andreas D. Rosenberger.

- Vi har nå et forum hvor vi kan diskute​re vanskelige saker, og det vil komme pasientene til gode, sier Rosenberger. 

Bilde av Kristin Ørstavik, Manghild Rasmussen og Hanne Ludt Fossmo

Vi ønsker å takke EMAN, her ved  Kristin Ørstavik (f.v.), Magnhild Rasmussen og Hanne Ludt Fossmo, for å ha gått i front i søknadsprosessen.

​- Fagnettverk er særlig viktig for sjeldne diagnoser fordi kunnskapsgrunnlaget ofte er så lite for den enkelte diagnose, nettopp på grunn av sjeldenheten, sier han. Derfor er det ekstra mye å vinne på å utnytte den kollektive kompetansen. Svaret sitter sjelden i enkeltpersoners hode men i fellesskapet, sier avdelingsleder i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), Stein Are Aksnes.

- Nettverk er også viktig fordi ekspertisen på sjeldenfeltet er så spredt, og fordi det er fagpersonenes kompetanse som utveksles, ikke pasientene som må reise mellom tjenesteytere. I tillegg vet vi også at fagpersoner ofte opplever arbeid i nettverk som stimulerende og inspirerende, sier Aksnes.

​Besøk hjemmesiden til Euro NMD​.