Skuddårsdag er sjeldendag!

Gratulerer til alle sjeldne! Vi markerer dagen med å gi en kortfattet fortelling om en sjelden sykdom som har en helt spesiell plass i NMKs historie.

Publisert 29.02.2024
En mann med briller og ryggsekk