NMK-genpanelet som er utviklet ved UNN ble presentert på poster under en stor Europeisk kongress i human genetikk, European Society of Human Genetics.

Resultater med NMK-genpanelet presentert på kongress i Milano

NMK-genpanelet  gir analyse av 328 utvalgte gener og brukes som diagnostisk verktøy ved mistanke om muskelsykdom

Publisert 26.06.2018
Sist oppdatert 26.05.2021
DNA helix tråd
 Dr. Scient Toril Fagerheim ved Medisinsk genetisk avdeling UNN presenterte posteren. Mange bidragsytere både på UNN og nasjonalt har vært med i arbeidet. Resultatene ble diskutert med andre europeiske kolleger som også arbeider med nevromuskulære sykdommer.

 

 

POSTER OM NMK GENPANELET