Foreningen for muskelsyke (FFM) har fått laget et hefte om IT–hjelpemidler for bevegelseshemmede

IT–hjelpemidler for bevegelseshemmede

Bedre muligheter for bruk av data uten slitasjeskader fra feil arbeidsstilling er viktig for de fleste, og spesielt for bevegelseshemmede. Her kan du få inspirasjon til hjelpemidler du kan ha bruk for og tips til hvordan du kan gå frem for å skaffe deg dem.

Publisert 02.01.2018
Sist oppdatert 11.02.2022