Informasjonsperm om Dystrofia myotonika type 1

Dette er en stor nyhet for deg som synes det kan være vanskelig å finne god og riktig informasjon om DM1. Permen skal være til hjelp for både pasienter og pårørende, og lette møtene med helsevesenet og andre instanser.

Publisert 20.10.2022
Sist oppdatert 27.10.2022

​​I et todelt oppslagsverk får du nå kortfattet og oppdatert informasjon om blant annet medisinske-, juridiske- og psykososiale forhold i tilknytning til Dystrofia myotonika type 1.

Last ned informasjonspermen her.

Ønsker du en versjon som er tilpasset papirutskrift, finner du det HER​ (samme perm, bare litt mer luft).​

Idéen og prototypen ble utviklet av Torill Knudsen-Øy, som har lang erfaring som pårørende til både en ektefelle og et barn med diagnosen. Hun har også vært med på videreutviklingen av permen sammen med fagpersonene ved Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo universitetssykehus.​

De har gjort et enestående stykke arbeid! 

En gruppe kvinner som poserer for et bilde
 

Fra venstre: Kristin Ørstavik (EMAN), Torill Knutsen-Øy, Emma Woldseth Brørs (EMAN).