smittevernrutiner for sykehjem

Skabb

Formål og grunnlagsinformasjon:

 • ​Formålet er å oppdage og behandle, samt unngå utbrudd av skabb i helseinstitusjon.
 • Skabb er midd som lager ganger og legger egg under huden. Skabbmidd kan forårsake både vanlig skabb og skorpeskabb. Skorpeskabb er sjeldent, men vanligere hos immunsvekkede og eldre i helseinstitusjon enn ellers.
 • Symptomene på vanlig skabb er kløe med forverring om natten, små nupper/blemmer, oftest først på hender, deretter på større deler av kroppen, inkludert ytre kjønnsorgan.
 • Symptomene på skorpeskabb er tykke skorper på huden som kan opptre på hele kroppen. Kløe kan være mindre uttalt eller mangle. Skorpene inneholder store mengder midd, og derfor er skorpeskabb atskillig mer smittsomt er vanlig skabb.
 • Skabb smitter via direkte hudkontakt, vanligvis betyr det minimum 15 minutter direkte hudkontakt. Kan også smitte ved kontakt med tekstiler/håndklær som nylig har vært brukt.
 • Symptomene opptrer vanligvis 3 – 6 uker etter smitte, men kan også oppstå etter noen få dager dersom man har hatt skabb tidligere.

 • I Smittevernveilederen (FHI) er skabb, behandling av skabb og smitteverntiltak godt beskrevet i kapitelet:   Skabb – håndbok for helsepersonell. Vi anbefaler å lese kapitelet grundig dersom skabb mistenkes. Her er en kort oppsummering:
 • Det vurderes i hvert enkelt tilfelle hvem som er utsatt for smitte siste måned (medpasienter, pårørende og personale). Disse undersøkes av lege og alle som skal ha behandling bør få dette samtidig.
 • Behandling er alltid nødvendig, og består av krem, liniment og/eller tablettbehandling.
 • Fremgangsmåte for innsmøring beskrives i kapitelet Behandling i primærhelsetjenesten.  Merk: Det anbefales at behandlingen gjentas etter en uke.
 • Ved vanlig skabb anbefales kontaktsmitteisolering i 24 timer etter oppstart av behandling.
 • Personell og pårørende som behandles for skabb skal ikke møte på jobb/komme på besøk før det er gått 24 timer etter oppstart av behandling.
 • Ved skorpeskabb må ofte hudspesialist konsulteres og er tiltakene er mer detaljert beskrevet. Se kapitelet Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd
 • Felles for begge typene skabb er at når behandlingen avsluttes skal man dusje og ta på rent tøy. Alle klær/tekstiler som har vært brukt siste uken skal enten være vasket på 60  ͦC eller satt bort i «karantene» i en uke, slik at skabbmiddet dør. Det gjelder for eksempel sengeklær, håndklær, klær, pledd, pynteputer, sko/tøfler. Rommet skal være rengjort, inkl. støvsuging av madrass og stoffmøbler (ved skorpeskabb skal alt som stoffbelagt i karantene i en uke).
 • Kløe og utslett kan vedvare i inntil fire uker etter behandling.
 • Utbrudd skal varsles til VESUV

Folkehelseinstituttet: Smittevernveilederen, Skabb – veileder for helsepersonell i primærhelsetjenesten. Hentet 02.08.2023​​

 
Sist oppdatert 28.08.2023