Smittevernrutine for sykehjem

Sårinfeksjoner - postoperative

Formål og grunnlagsinformasjon

 • Formålet er å forebygge postoperative sårinfeksjoner.
 • Postoperative sårinfeksjoner er infeksjoner som oppstår innen 30 dager etter operasjoner eller inntil 1 år etter operasjoner der det blir satt inn et fremmedlegeme, når infeksjonen synes å ha sammenheng med inngrepet. 

 • Nyopererte pasienter bør ikke ligge på samme rom som pasienter med infeksjon.
 • Skift oftere enn vanlig på sengen når pasient har operasjonssår.
 • Ikke åpne eller skift bandasje hvis den er tørr, tett, ren og ikke har lekkasje av blod/ vevsvæske.
 • Ved fukt, gjennomsiving eller dersom bandasjen er løsnet, byttes den.
 • Sjekk daglig utvendig bandasje. Ikke ta direkte på bandasjen. God håndhygiene og bruk av hansker.
 • Rent kirurgisk snitt dekkes av steril bandasje i minimum 48 timer. Mindre hudsnitt holdes tildekket i 24 timer.
 • Rene kirurgiske snitt skal ikke rensens rutinemessig. Ved sårvæske og blodrester benyttes 0.9% sterilt saltvann de to første døgnene.
 • Aseptisk eller «non-touch» teknikk ved sårstell. Utføres ikke umiddelbart etter sengereiing fordi støvpartikler med mikrober lett virvels opp ved slik aktivitet.
 • Ved dusj dekkes bandasjen med plast. Dusjing etter 48 t synes ikke å øke faren for sårinfeksjoner.
 • Tilby pasienten hyppig håndhygiene og be om at det ikke tas på eller rundt bandasjen. Har pasienten tatt under bandasjen byttes den.
 • Har pasienten kløe, obs allergi for plaster.
 • Fjern suturer/ agraffer aseptisk med sterilt utstyr. Såret bør være sterilt tildekket til det er grodd og sting fjernet

 • Tegn på overfladiske sårinfeksjon: Pussdannelse, smerte, ømhet, lokal hevelse, rødhet eller varme som er begrenset til hud og underhud.
 • Tegn på dyp sårinfeksjon: Pussdannelse i dypere vev, lokal smerte eller ømhet, feber, tegn på abscess, snitt som spontant åpner seg. Diagnose må noen ganger stilles ved kirurgisk kontroll, røntgen eller ultralyd.
 • Kontakt lege og ta bakteriologisk prøve av sårsekret ved infeksjonstegn
 • Ved oppstått sårinfeksjon bør pasienten ha enerom og behandles som kontaktsmitte med bruk av hansker, engangs smittefrakk og munnbind ved stell av pasient og sår.
 • Aseptisk eller «non-touch» teknikk ved sårstell.

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023