Smittevernrutine for sykehjem

MRSA sanering i hjemmet - veiledning

Vi har utarbeidet en veiledning/brosjyre om MRSA-sanering for hjemmeboende. Denne kan være til hjelp også i sykehjem.

Lege og involvert helsepersonell må gjøre seg kjent med innholdet i veiledningen, gå gjennom rådene sammen med pasient og gjør individuelle justeringer. Brosjyren kan da deles ut til pasient for å gjøre det lettere å følge et opplegg.

Brosjyren inneholder:

  • en praktisk oppskrift på MRSA-sanering
  • innkjøpsliste før oppstart, fremgangsmåte ved dusjing og bruk av kluter, samt tips for munnstell, håndhygiene og rengjøring og klesvask i saneringsperioden.
  • en sjekkliste med avkryssing for tiltak i saneringsperioden
  • et skjema for oppfølgingsprøver etter endt sanering.

Det er legens ansvar å legge til rette for at alle prøvesettene det første året etter sanering blir tatt, slik at det er mulig å konkludere om saneringen ble vellykket og om smitteverntiltak i møte med helsetjenesten kan opphøre.

Stikkord for vellykket MRSA-sanering: Grundig kartlegging (boforhold, avdekke hud/sårproblematikk etc.),  god plan og god oppfølging.

MRSA-veilederen (FHI) beskriver MRSA-sanering. For valg av ev. antibiotika kan man søke råd hos infeksjonsmedisiner eller smittevernlege på sykehuset.

Brosjyre MRSA-sanering for hjemmeboende (pdf)

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023