Vankomycin variable enterokokker i Norge

Studie av vankomycin variable enterokokker fra utbrudd i Trøndelag ble nylig publisert i Antimicrobial Agents and Chemotherapy (AAC).

Publisert 30.09.2016
​Vankomycin variable enterokokker (VVE) er vankomycin følsomme enterokokker som har en vanA genotype hvor uttrykket er slått av, men som kan skifte til en glykopeptidresistent fenotype. Dette skjer gjerne under seleksjon med glykopeptider. 

Vi har i samarbeid med personale ved St. Olavs Hospital beskrevet det første utbruddet av VVE i Europa. Screening av over 15.000 prøver resulterte i funn av 51 ulike VVE isolater. De fleste av disse var klonale E. faecium, men det ble også funnet spredning av et bestemt plasmid med denne spesielle vanA genotypen til ikke klonale E. faecium og i ett tilfelle til E. faecalis. Dette plasmidet ble vist å være overførbart mellom E. faecium også i laboratoriet. De følsomme VVE isolatene skiftet til å bli glykopeptidresistente både i pasientene og på laboratoriet ved bruk av vankomycin. 

Sammenligning av fullgenomsekvens fra følsomme og resistente isolater viste at et mobilt lite element (IS element) blokkerte uttrykket av resistensen i de følsomme isolatene. Dette mobile IS elementet kunne hoppe ut av vanA promoterområdet og gi VanA-fenotype. 

Konklusjon

Overførbar vanA genotype som ikke viser fenotypisk resistens før etter behandling med vankomycin, er påvist i et stort utbrudd i Norge. Da det ikke er mulig å påvise disse fenotypisk med dagens anbefalte metoder, anbefaler vi genotypisk testing av invasive enterokokker vha vanA-PCR. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål om studien kontakt Kristin Hegstad (kristin.hegstad@uit.no​) ved K-res eller Kjersti Wik Larssen (Kjersti.Wik.Larssen@stolav.no) og Kåre Bergh (Kare.Bergh@stolav.no​) ved St. Olavs Hospital. 


Les hele artikkelen i AAC: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27139479​