Risikovurdering av hypervirulente Klebsiella pneumoniae i Norge

I februar 2024 publiserte det Europeiske smitteverninstituttet (ECDC) en risikovurdering av spredningen av hypervirulente K. pneumoniae (HvKp) ST23 med karbapenemasegener, i Europa. Vi har gjort en risikovurdering av sannsynligheten for spredning av disse bakteriene i Norge.

Publisert 20.03.2024

Antall land som rapporterer om hypervirulente K. pneumoniae (HvKp) ST23 med karbapenemasegener har økt i Europa. Disse bakteriene har spredd seg mellom helseinstitusjoner i Irland, og klynger er oppdaget i flere europeiske land. ECDC vurderer sannsynligheten for ytterligere spredning og etablering av HvKp med karbapenemasegener i helsevesenet i EU/EØS-land som høy.

Vi vurderer sannsynligheten for ytterligere spredning og etablering av HvKp med karbapenemasegener i helsevesenet i Norge, som moderat.

Spredning av HvKp uten karbapenemasegener er også bekymringsfull fordi hypervirulens hos K. pneumoniae er assosiert med atypiske alvorlige infeksjoner hos ellers friske personer i alle aldre.

Siden diagnostikk av hypervirulens hos K. pneumoniae isolater som ikke er karbapenemaseproduserende, ikke gjøres rutinemessig, vil klinisk mistanke om HvKp være viktig for å vurdere om det er aktuelt med spesialisert diagnostikk og isolering av pasient.

Risikovurderingen er laget av FHI, Nasjonalt kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens, Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Stavanger Universitetssjukehus og NORM.

Målgruppen er leger i klinisk arbeid på sykehus, Mikrobiologer, Smittevernleger og myndigheter.

Vedlegg

Riskovurdering