Resistenspaneler K-res

K-res ønsker å informere om hvilke antibiotika som inngår i resistenspanelene for analysering av Gram-negative isolater med mistanke om ESBL-CARBA.

Publisert 22.05.2017

​K-res utfører MIC analyse på Gram-negative isolater med mistanke om ESBL-CARBA med mikrobuljongfortynning. Vi ønsker her å informere om hvilke antibiotika som inngår i panelene og hvilket konsentrasjonsområde. Oppsettet for platene.

For Enterobacteriaceae med mistanke om ESBL-CARBA utføres det MIC analyse mot følgende antibiotika: temocillin (4-256 mg/L), amoxicillin-klavulansyre (4-128 mg/L), piperacillin-tazobactam (1-64 mg/L), cefotaxime (0,06-16 mg/L), ceftazidime (0,125-32 mg/L), ceftazidime-avibactam (0,03-32 mg/L), cefoxitin (2-32 mg/L), cefepime (0,06-16 mg/L), aztreonam (0,125-16 mg/L), meropenem (0,015-16 mg/L), imipenem (0,06-32 mg/L), ertapenem (0,015-4 mg/L), doripenem (0,016-4 mg/L), ciprofloxacin (0,015-32 mg/L), amikacin (1-256 mg/L), tobramycin (0,5-256 mg/L), gentamicin (0,25-256 mg/L), nitrofurantoin (16-256 mg/L), colistin (0,25-8 mg/L), fosfomycin (2-128 mg/L), trimethoprim-sulfamethoxazole (0,12-16 mg/L) og tigecycline (0,128-8 mg/L). 

For fosfomycin er agarfortynning referansemetode slik at fosfomycin resultater må tolkes med varsomhet. Se Ballestero-Téllez M. et al. Clin. Microbiol. Infec. 2017(5):325-331 for mer informasjon.

For Pseudomonas spp./Acinetobacter spp. med mistanke om ESBL-CARBA utføres det MIC analyse mot følgende antibiotika: piperacillin-tazobactam (2-128 mg/L), ceftazidime (2-128 mg/L), cefepime (2-32 mg/L), imipenem (0,25-32 mg/L), meropenem (0,5-32 mg/L), aztreonam (1-64 mg/L), gentamicin (0,25-128 mg/L), tobramycin (0,5-128 mg/L), ciprofloxacin (0,12-16 mg/L), levofloxacin (0,125-16 mg/L), amikacin (2-128 mg/L), trimethoprim-sulfamethoxazole (0,25-32 mg/L), og colistin (0,5-8 mg/L).

Resistenspanelet for Pseudomonas spp./Acinetobacter spp. er under revidering og nytt panel vil bli introdusert til høsten.

For spørsmål kontakt Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no ) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no )