Nytt funn av vankomycin variabel Enterococcus faecium i Norge

Vankomycin variabel vanA-positiv Enterococcus faecium påvist i blodkultur i Vestre Viken.

Publisert 21.09.2023
Sist oppdatert 02.10.2023

K-res mottok i mai 2023 et Enterococcus faecium isolat som var vanA-PCR positivt, men fenotypisk følsom for glykopeptider (vankomycin MIC 1 mg/L og teikoplanin MIC 2 mg/L) fra Vestre Viken Drammen sykehus. Isolatet ble isolert fra blodkultur hos en inneliggende pasient. Det er ukjent om stammen er importert.

Resistensbestemmelse med buljongfortynning samt PCR ved K-res bekreftet en glykopeptidfølsom (vankomycin MIC 1 mg/L og teikoplanin MIC <0.5 mg/L) E. faecium med vanA genotype.

Vankomycin variable enterokokker (VVE) er vankomycin følsomme enterokokker som har en vanA genotype hvor uttrykket er slått av, men som kan skifte til en glykopeptidresistent fenotype. Dette skjer gjerne under seleksjon med glykopeptider. Vi har tidligere rapportert utbrudd med VVE i Trøndelag (Sivertsen et al. 2016. Antimicrob Agents Chemother 60:4119-27) og rapporterer her funn at et nytt VVE isolat fra Vestre Viken denne gang fra blodkultur.

Helgenomanalyser viste at det følsomme VVE isolatet har de essensielle genene for å gi glykopeptidesistens (vanHAX), men manglet regulatorgener (vanRS) som gir induserbar resistens. Tilstedeværelse av vankomycin i vekstmediet gjorde at isolatet skiftet (reverterte) til å bli glykopeptidresistent. Sammenligning av fullgenomsekvens fra følsomt og to reverterte resistente isolater viste at et mobilt lite element (IS element) hadde hoppet inn foran vanHAX genene noe som førte til konstitutivt uttrykk av glykopeptidresistens. Det er kjent at slike IS elementer kan bidra med ny promoter som fører til uttrykk av gener, og dette er også vist før i andre VVE stammer (Szakacs et al. 2014. J Clin Microbiol 52:1682-6) og forklarer hvorfor revertantene får til å uttrykke vanHAX genene slik at de blir resistente.


Konklusjon: Et nytt isolat med vanA genotype som ikke viser fenotypisk vankomycinresistens før etter behandling med vankomycin, er påvist i blodkultur i en pasient i Norge. Da det ikke er mulig å påvise VVE fenotypisk med dagens anbefalte metoder, anbefaler vi genotypisk testing av invasive ampicillinresistente E. faecium med vanA-PCR.


For spørsmål kan du kontakte følgende personer :