Linezolidresistent Staphylococcus aureus med overførbar resistens identifisert for første gang i Norge

Linezolidresistent Staphylococcus aureus med overførbar resistens (cfr-gen) identifisert i Norge.

Publisert 30.09.2016
​K-res mottok i september 2016 et Staphylococcus aureus isolat med linezolid Vitek MIC >4 mg/L fra Drammen Sykehus. Isolatet ble isolert fra hudavskrapning fra en ikke inneliggende pasient. Det foreligger ikke mistanke om import.

Resistensbestemmelse med gradienttest ved K-res bekreftet at S. aureus isolatet hadde linezolid MIC på 16 mg/L. Dette er det første linezolidresistente S. aureus isolatet identifisert ved K-res fra pasient i Norge. Dokumentert linezolidresistens hos S. aureus er fortsatt relativt sjelden (Mendes 2016. J Antimicrob Chemother 71:1860-5; Mendes 2014 Drug Resist Updat 17:1-12).

Molekylære analyser bekreftet tilstedeværelse av overførbar linezolidresistens (cfr gen) som medierer endringer i bindingsstedet i ribosomet. Dette er et uvanlig og bekymringsfullt funn. Dette genet er ofte lokalisert på plasmider som kan spres både mellom S. aureus isolater og mellom ulike stafylokokk species (Cai 2015 Antimicrob Agents Chemother 59:3669-71). Det samme genet har også vært funnet på plasmider i enterokokker (Diaz 2012. Antimicrob Agents Chemother 56:3917-22).

Hensikten med denne informasjonen er også å gjøre norske laboratorier oppmerksomme på at overførbar linezolidresistens hos stafylokokker sannsynligvis er mer utbredt enn det som er rapportert hittil.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kontakt Kristin Hegstad (Kristin.Hegstad@uit.no) eller Arnfinn Sundsfjord (Arnfinn.Sundsfjord@uit.no) ved K-res eller Roar Magne Bævre-Jensen (Roar.Baevre-Jensen@vestreviken.no​) ved Drammen sykehus.