Håndtering av påvist genetisk slektskap mellom isolater undersøkt ved K-res

 FHI har i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) laget et dokument som beskriver aktører, ansvarsfordeling og informasjonsflyt ved påvist genetisk slektskap mellom isolater undersøkt ved K-res.

Publisert 10.05.2024

Hensikten med dokumentet er å sikre forsvarlig kommunikasjon og håndtering av mistenkt smittespredning og utbrudd med karbapenemaseproduserende Gram-negative staver (CPO), vankomycinresistente enterokokker (VRE) og linezolidresistente enterokokker (LRE) i helseinstitusjoner.

Last ned dokumentet