EuSCAPE:

Forekomst av ESBL-CARBA produserende K. pneumoniae og E. coli i Europa

Data fra “The European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE)” er nå publisert i The Lancet Infectious Diseases.

Publisert 08.12.2016
Sist oppdatert 13.12.2016

ESBL-CARBA (karbapenemaser) er β-laktamaser med aktivitet mot karbapenemer og andre β-laktam antibiotika. Spredningen av gener som koder for ESBL-CARBA blant Gram-negative bakterier, er derfor svært bekymringsfull. For å få oversikt over forekomsten av ESBL-CARBA produserende K. pneumoniae og E. coli i Europa ble det i 2012 initiert en multinasjonal, prospektiv studie – «The European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE)» finansiert av The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

Som nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens koordinerte K-res den norske deltakelsen av studien. Studien inkluderte data fra 455 sykehus i 34 europeiske land samt Tyrkia og Israel i perioden november 2013 – april 2014. 

Oppsummering

Kort oppsummert viser resultatene fra studien stor variasjon i forekomst av ESBL-CARBA produserende K. pneumoniae og E. coli, med høyest forekomst i middelhavsland og Balkan regionen (f.eks. Italia, Hellas, Montenegro, Spania og Serbia). I Norge ble to ESBL-CARBA positive isolater identifisert i studieperioden. ESBL-CARBA ble oftest identifisert blant K. pneumoniae isolater i forhold til E. coli (11:1 ratio). 

I forhold til spesifikke ESBL-CARBA varianter var KPC (45 %) mest vanlig hos K. pneumoniae etterfulgt av OXA-48 (37 %), NDM (11 %) og VIM (8 %). Hos E. coli var OXA-48 (56 %) mest vanlig etterfulgt av NDM (26 %) og KPC (18%). Resultatene viste også stor land til land variasjon i forhold til spesifikke ESBL-CARBA varianter, hvor noen varianter dominerer i stor grad innad i et spesifikt land. For eksempel så dominerer KPC blant K. pneumoniae i land som Italia (96 %) og Israel (80 %), mens OXA-48-lik dominerer i Tyrkia (79 %), Romania (74 %) og Spania (70 %). 

Høy grad av multiresistens hos ESBL-CARBA produserende K. pneumoniae ble identifisert, og 9 % av isolatene var resistent mot alle antibiotika det ble testet for. 28 % av ESBL-CARBA positive K. pneumoniae isolater var resistente mot colistin. 

Følgende faktorer ble i studien identifisert som risikofaktorer for infeksjon med ESBL-CARBA positive K. pneumoniae eller E. coli: behandling i intensiv avdeling, innleggelse på sykehus i de foregående 6 måneder, ervervelse av ESBL-CARBA isolat i sykehus og reise utenfor eget land i de siste 6 måneder. 

Det henvises også til ECDC sin nyhetssak om studien: 


K-res ønsker å takke alle norske laboratorier som deltok i studien med isolater og data. 

Kontaktinformasjon 

For spørsmål om studien kontakt Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Bjørg Haldorsen (bjorg.haldorsen@unn.no).