Endring i MIC resistenspanel for Pseudomonas spp./Acinetobacter spp.

I vår MIC analyse på Pseudomonas spp. og Acinetobacter spp. med mistanke om ESBL-CARBA gjør K-res nå en endring i hvilke antibiotika som vil bli testet.

Publisert 02.10.2017
K-res utfører MIC analyse på Gram-negative isolater med mistanke om ESBL-CARBA med mikrobuljongfortynning. Vi gjør nå en endring i vårt resistenspanel for Pseudomonas spp. og Acinetobacter spp. 

I det nye panelet har vi inkludert de nye β-laktam-β-laktamase inhibitor kombinasjonene ceftazidime-avibactam og ceftolozane-tazobactam. Cefepime og levofloxacin er tatt ut fra resistenspanelet. Mer informasjon om ceftazidime-avibactam og ceftolozane-tazobactam finnes her: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27098166Oversikt over resistenspanelene K-res har i våre mikrobuljongfortynningsplater finnes her.


Kontaktinformasjon

For spørsmål kontakt Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no)