AFA anbefaler genotypisk testing av invasive enterokokkisolater

AFA anbefaler alle laboratorier som gjør genotypisk påvisning av vanA og vanB å teste alle E. faecalis og E. faecium fra blodkultur, spinalvæsker, dype abscesser og andre sterile væsker for vanA og vanB gener.

Publisert 22.05.2017
Sist oppdatert 09.02.2024

​Pga sporadiske forekomster/utbrudd i Norge de siste årene av vankomycin variable enterokokker (VVE) og lav-MIC vankomycinresistente enterokokker (VRE) som er vanskelige å detektere fenotypisk, anbefaler AFA alle laboratorier som gjør genotypisk testing for vanA og vanB å teste alle alvorlige invasive isolater av E. faecalis og E. faecium for vanA og vanB gener for å unngå behandlingsfeil. Isolater med vanA eller vanB gener bør rapporteres som resistente uavhengig av fenotype.

VVE er VRE hvor uttrykket av van genene er fenotypisk slått av ved genetiske rearrangeringer som kan reverseres under seleksjonstrykk med glykopeptider. Det har så langt vært rapportert utbrudd med VVE i Canada (Szakacs et al. 2014. J Clin Microbiol 52:1682-6) og Norge (Sivertsen et al. 2016. Antimicrob Agents Chemother 60:4119-27). Sporadiske isolater av VVE er også påvist flere steder. Clinical & Laboratory Standards Institute har satt fokus på VVE i sitt siste nyhetsbrev hvor de spør om dette er en oversett trussel

Lav-MIC VRE er enterokokkisolater med vanB som initialt har dårlig evne til å la seg indusere av vankomycin og derfor gir et lavt uttrykk av vanB genene som resulterer i MIC under det kliniske brytningspunktet. Lav-MIC VRE kan ved lengre tids eksponering for vankomycin øke uttrykket til MIC over brytningspunktet (Grabsch et al., 2008. J Clin Microbiol 46;1961-4). Vi har hatt sporadiske forekomster/mindre utbrudd forårsaket av lav-MIC VRE i Norge de siste årene.

Siden VVE og lav-MIC vanB ofte ikke fanges opp av fenotypiske metoder, kan de i verste fall forårsake tilfeller av behandlingsfeil i klinikken. AFA anbefaler derfor at man tester alle E. faecalis og E. faecium fra blodkultur, spinalvæsker, dype abscesser og andre sterile væsker med genotypiske metoder som kan påvise tilstedeværelse av van genene. Enterokokkisolater med påvist vanA eller vanB gen er meldepliktige til MSIS uavhengig av om de er fenotypisk følsomme eller resistente for vankomycin.

For spørsmål vedrørende dette kontakt Didrik Frimann Vestrheim (DidrikFrimann.Vestrheim@fhi.no ) eller Kristin Hegstad (Kristin.Hegstad@uit.no ).