Bestille data

​Det jobbes med å etablere ny prosedyre for bestilling av data ved UNN. Denne prosedyre vil legges ut her så snart den er klar. 
 
Ved ønske om bestilling av data fra Helse Nord IKT skal bestillingen som hovedregel gjøres gjennom Felles innboks. Prosjektleder sender da bestilling om utlevering av data til Digitale tjenester og teknologi ved UNN ved å bruke følgende e-post: UNN-KVALUT-Ehelse-Postboks@unn.no. ​

Sist oppdatert 08.02.2023