NorTrials

NorTrials er partnerskap mellom de regionale helseforetakene og næringslivet. Hensikten er å bidra til økt samarbeid om industrifinansierte kliniske studier.  

Les mer på NorTrials' nettside.  ​

 

Sist oppdatert 19.12.2023