Forskningsprosjekt om senfølger etter Covid-19

Vi har et pågående forskningsprosjekt for å utforske mulig effektiv behandling for de som sliter med senfølger etter covid-19.

Målet med den kliniske studien er å undersøke om systematisk rehabilitering fungerer for denne pasientgruppen, og om de som har senfølger etter covid-infeksjon får best utbytte av individuell tilpasset oppfølging eller kurs i gruppe. 

Vi håper potensielle personer med senfølger etter covid ønsker å delta i forskningen. 
For å delta i studien må man ha en henvisning fra fastlege. Man kan ikke ha gjennomført utredning og tiltak via vår avdeling tidligere i forløpet, men være nyhenvist. For å bli henvist til senfølgeklinikken på UNN må man ha komplekse plager som gir nedsatt funksjon. 

Plagene må ha vedvart over åtte uker, og oppstått innen tre måneder etter gjennomgått covid. De som blir rekruttert til studien må ha det vi kaller nevrokognitive plager. Med nevrokognitive plager menes det at en for eksempel opplever svekket hukommelse, svekket fokus (også kalt hjernetåke), økt utmattelse eller sanseforstyrrelse. 

Covid-infeksjon må være påvist gjennom test for at du skal bli inkludert i studien, enten hjemmetest eller test hos legen. 

Vi håper å få med totalt 60 pasienter i forskningsprosjektet. Pasientene blir tilfeldig fordelt i to ulike grupper. Den ene gruppen inneholder fire individuelle skreddersydde oppfølginger med fysioterapeut, og den andre gruppen innebærer deltakelse i en dags tverrfaglig «lærings- og mestringskurs». 

For å utforske effekt av den kliniske studien vil pasienten digitalt rapportere plager, funksjon og livskvalitet ved start, etter 3, 6 og 12 måneder. Det vil gjøres nevropsykologiske tester ved start og etter seks mnd. Pasientene blir også invitert til å levere blodprøve ved start og etter seks mnd. for å utforske endringer i immunologisk respons. 

I forbindelse med studien er det utviklet en egen app, Min Covid rehabilitering, som pasientene kan bruke for å jobbe systematisk med personlige mål.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom senfølgeklinikken v/ fysikalsk medisinsk poliklinikk, Helse Nord IKT og forskningsavdelinga v/ UNN. Prosjektet er også del av et nasjonalt forskningssamarbeid. 

Dersom du har spørsmål angående forskningsprosjektet må du gjerne ta kontakt med Marte Wilson, tlf. 77 66 96 42 eller Maja Wilhelmsen, tlf. 77 62 78 34. 

Sist oppdatert 25.10.2023